top of page

Only in Him Ministries

Labaw Sa Tanan (Visayan vers.)    /  Higit sa Lahat (Tagalog vers.) /  Name Above All Names

 

Hesus imong ngalan labaw sa tanan mga ngalan

O Hesus, sakripisyo sa Amahan

Hesus imong ngalan gamgahanan ug balaan

Bugtong anak, gihatag sa tanan

 

Chorus

Wala’y sama kanimo Hesus

Himaya ug dungog kanimo lang

Tanang dila magasugid

Tanang tuhod magapiko

Sa ngalan nga labaw sa tanan

 

Ad lib

Gi ula nimo ang imong dugo

Nagpalansang ang bugtong anak

Kinabuhi gihatag mo

Didto sa krus, didto sa krus

(Repeat Chorus)

Name Above All Names

Jesus, Your name, name above all names

O Lord, the sacrifice of God

Jesus, Your name, holy and true

Son of the living God, given to all men

 

Chorus

There is no one like You O Lord

Glory and honor are yours

Every tongue shall confess

Every knee shall bow

To the name above all names

Higit sa Lahat (Tagalog version)

Chorus

 

Walang katulad sa iyo Hesus

Luwalhati at pagpuri sa iyo

Lahat nang labi maghahayag

Lahat ng tuhod luluhud

Sa ngalan na higit sa lahat

 

(Repeat English Chorus, Visayan Chorus)

 

"ⓒ 2020 Sofia Roska Waldo

 International Copyright Secured • All Rights Reserved"

Only in Him Ministries

This site is under construction

bottom of page